0725-435706 info@bizbuysell.se

Hotell- och restaurangmäklare

Förordnad värderingsman

Konceptutvecklare

 

En fullservicebyrå för investeringar inom hotell- och restaurangbranschen.

Precis som namnet anbelangar ska detta vara ett forum för dig som vill köpa eller sälja verksamhet inom hotell- och restaurangbranschen. Vår expertis innefattar allt från företagsvärdering till försäljning samt konceptutveckling.

Bizbuysell vidhåller att man har stor kunskap om svensk restaurangnäring, försäljning samt verksamhetsutveckling och turn-aroundprocesser. 

LETS BECOME SUCCEFULL

Varmt välkommen att kontakta oss.