0725-435706 info@bizbuysell.se

min blog

 

 

 

 

DIGITALISERA KROGEN!

Dags att tänka om och satsa på att digitalisera krogen för att bemöta efterfrågan för en ökad ToGo-trend som väller in med tsunamifart över en skakad restaurangbransch. DE krogar som utesluter digitaliseringen kommer få det svårt att hänga med ekonomiskt post-pandemi eftersom ToGo segmentet väntas omsätta 30 miljarder SEK år 2022.

Nedan några tips på hur man går till väga;
1. Ha egen utkörning eller FOODORA, UBER mfl.
2. Låt digitala-gästen få hämta maten vid entrén om inte krogen redan har en egen TOGO lucka mot gatan.
3. Satsa på instagram-vänlig ToGo mat.
4. Ha en digitaliserad hemsida med snygga bilder på produkten.
5. Skaffa en egen app med beställning och betalning funktioner.

 

BADWILL or GOODWILL?

En efterlängtad re-opening kommer snart till en restaurangbransch som förmodligen byggt upp en tung goodwill- post om man gjort inkråmsförvärv precis innan pandemin. En annan bov kan vara ett negativt EBITDA under 2020 dessutom. Man behöver dock inte tänka på det om man gjort ett “indirekt förvärv” dvs om man köpt aktierna i bolaget. Däremot kan det uppkomma i koncernredovisningen ifall köpande bolaget ingår i en sådan.
#Goodwill motsvarar skillnaden mellan förvärvspris och redovisat värde på förvärvade tillgångar och övertagna skulder.

En krögare bör undvika #badwill när krogen öppnas, genom att anställa erforderlig och kunnig personal som ska tillvarata gästens krav. Både den fysiska samt #digitalagästen kommer göra sig hörd och de blir många fler än vad du tror i antal.

 

 

 

FRAMTIDENS
RESTAURANGDESIGN……

Pandemin har gett upphov till framtida innovationer som kommer implementeras även inom restaurangbranschen.

1. Vissa av Kryptovalutorna kommer vinna mark inom denna bransch som söker kapa kostnader. De erbjuder säkerhet samt låga avgifter för användaren.
2. Robotarna har ännu inte anlänt men kommer vara en nödvändighet i flera kök. Dels för effektiviteten och även för att vinna marknadsandelar mot konkurrenten tack vare dess attraktionskraft. Dessa tillgångar kommer hamna på balansräkningen till skillnad mot humanakapitalet som uteblir.
3. En exploderande TO-GO segment kommer leda till trimmade menyer in-house. Många kedjor kommer slå ihop sig för att öppna s k CloudKitchen lite varstans. Designen och teknologin på
TO-GO boxarna kommer vara lika viktig som smaken på maten.

Sushi Yama var före sin tid med sina fina sushiboxar. Blir de även först med en Ghost kitchen och en Sushi robot? Expansionsviljan de har flaggat för talar för det.

GLÖM ALKOHOLEN!

I takt med förlängda restriktioner, där alkoholen räknas som syndabock för virusspridningen är det av stor vikt att erbjuda
non-alcoholic cocktails både in-house samt To-Go. Det är enkelt att para #nonalcoholic med #cravings som Sushi, Burgare, Steaks, Pizza och Poké. Förutom en högre #nota per #digitalgäst ger detta upphov till en #innovationstrend som är välbehövlig i sådana situationer som restaurangbranschen befinner sig i just nu.

En aperitif/cocktail (med eller utan alkohol) innan maten är i de flesta fall att föredra för många av oss. Vem vill inte höra glasen slåss mot varandra samt det magiska ordet S-K-Å-L. Glasen som skålas med ska helst vara brandade med krogens logotype för att skaffa sig fördelar via #socialamedier.
Vill krogen vinna än mer marknadsandelar investeras i en #digitalmarknadsföringsplan. En Youtube kanal med product-videos, En influencer, Instagram Ads, Pay Per Click mfl kan en sådan plan omfatta som kommer ge klirr i #resultaträkningen.

Det Våras För Värdering!
GOODWILL vs TILLGÅNGAR?

Redovisning av #immateriellatillgångar och framför allt #goodwill är en fråga som ständigt dyker upp hos #värderingsmän, redovisningsbyråer och revisionsbyråer som ser posten som lite av en nonsenstillgång. Den genererar inga kassaflöden och påverkar därmed inte #värderingen.
Immateriella tillgångar kan både arbetas upp eller förvärvas. De förvärvade består av goodwill och övriga immateriella tillgångar såsom varumärken, hyresrätt, kundregister mm. Både materiella och förvärvade immateriella tillgångar skrivs av i #resultaträkningen över bedömd livslängd.

Goodwill är en restpost som uppstår vid förvärv och är skillnaden mellan #köpeskillingen för tillgången och tillgångens verkliga värde vid förvärvstillfället. Denna post däremot skrivs inte av löpande, utan dess värde ska alltid prövas för att se om värdet står sig eller om en #nedskrivning behövs. En nedskrivning som oftast förknippas med dåligt förvärv och en indirekt effekt av svagare #tillväxt.

I vissa förvärv kan #verkligavärdet på materiella och immateriella tillgångarna överstiga köpeskillingen och ge upphov till en #vinst som det köpande bolaget ska ta upp i #resultaträkningen.

NEWTONS TREDJE LAG? ¨varje kraft har en motkraft¨
RESTAURANGBRANSCHENS LAG? ¨Expansion¨ no matter what!

Under pandemin som råder, läser jag om 4 kedjor inom restaurangbranschen som har investeringsviljan som motkraft och vill expandera trots allt. Sannerligen ett positivt besked som välkomnas av en bransch som ser intäkterna sjunka drastiskt.

De fyra Muskutörerna #SushiYama#Brödernas#Babas och #4CornersPizza är alla inom Fast-Food segmentet som vänder sig till en bred publik. När kontorsfolket uteblir träder #GENERATIONZETA fram och när #ätainne förbjuds träder #MILLENIALS fram. Med sina mobilappar i högsta hugg lägger de sin order antingen hos krogen in-house eller via en tredje part. De älskar detta segment med tanke på att det är #ToGo vänlig, #mättande och #shareable.

Digitalisera krogen om du vill tillhöra gruppen som #expanderar, pandemin till trots. Ta emot denna världsvana samt köpstarka GEN Z och Millenials med öppna armar för att inte #värdet ska urholkas avsevärt för din krog. Vänta inte med att förändra och förbättra!