0725-435706 info@bizbuysell.se

VS

Viktiga nyckeltal

WACCEBITDA

Vad är ditt företag värd?

”I teorin beräknas värdet av ett bolag som nuvärdet av de framtida vinster och utdelningar som den beräknas ge sin ägare”. 
Företag i skilda branscher uppvisar olika affärsmodeller. Därför är det viktigt att ha en förståelse för restaurangbranschens affärsmodell för att på ett tillfredställande sätt kunna värdera.

Professionell värdering av hyresrätt samt anläggnings- och immateriella tillgångar kan vara aktuell i samband med avveckling, försäljning, avhysning eller konkurs. Vi utför även värderingar av bolag och inkråm.