0725-435706 info@bizbuysell.se

Lets create value

 

 

  • Rörelsevärdering utförs för att fastställa ett värde i samband med, 
  • ÖVERLÅTELSE AV RÖRELSE / BOLAG.
  • HYRESKONTRAKTENS UPPHÖRANDE OCH FRÅGA OM ERSÄTTNING ENLIGT 12 KAP. 58 B §JB.
  • UPPRÄTTANDE AV KONTROLLBALANSRÄKNING.
  • REKONSTRUKTION  ELLER KONKURS.
  •  

 

 

”I teorin beräknas värdet
av ett bolag som nuvärdet av de framtida vinster och utdelningar
som den beräknas ge sin ägare”. 
Företag i skilda branscher uppvisar olika affärsmodeller.
Därför är det viktigt att ha en förståelse för restaurangbranschens affärsmodell för att på ett tillfredställande sätt kunna värdera.