0725-435706 info@bizbuysell.se

WACC, EBITDA

Viktiga nyckeltal

WACCEBITDA

Vad är ditt företag värd?

”I teorin beräknas värdet av ett bolag som nuvärdet av de framtida vinster och utdelningar som den beräknas ge sin ägare”. 
Företag i skilda branscher uppvisar olika affärsmodeller. Därför är det viktigt att ha en förståelse för restaurangbranschens affärsmodell för att på ett tillfredställande sätt kunna värdera.

Professionell värdering av hyresrätt samt anläggnings- och immateriella tillgångar kan vara aktuell i samband med avveckling, försäljning, avhysning eller konkurs. Vi utför även värderingar av bolag och inkråm.