0725-435706 info@bizbuysell.se

Konsten att skapa mervärde...

Ditt företag förtjänar högre värdering

Bizbuysell genomför oberoende företagsvärderingar inom hotell- och restaurangbranschen. Uppdragsgivarna finns bland banker, hyresvärdar och enskilda krögare.
Vår samlade kompetens i kombination med erfarenhet och ett brett nätverk möjliggör att vi kan leverera värderingar och analyser för att underlätta uppdragsgivarens beslutsprocess. Det börjar med samling av info som följs av ett okulär besök för besiktning av lokaler, skick på inventarier och maskiner. Därefter gör vi en marknads- och ortprisanalys baserad på nyckeltal för verksamheten.

Det finns många tillfällen då man behöver värdera ett företag

  • Vid upprättande av kontrollbalansräkning
  • Vid behov av företagets rörelsevärde eller bolagsvärde
  • Vid uppsägning av hyresrätt
  • Vid jämförelse med konkurrenter
 

Varmt välkommen att kontakta oss