0725-435706 info@bizbuysell.se

BizBuysell tillhandahåller professionell

Värdering på rätt sätt

Bizbuysell ser alltid helheten inom restaurangbranschen och är stolt över att vara en del av den.

 

 

Nära kontakt med Handeskammaren

Bizbuysell har regelbunden och tätt kontakt med svenska Handelskammaren. 

Vi är ständigt uppdaterade om nya regeltolkningar kring restaurangbranschen.